KAMEROVÉ SYSTÉMY

ANALÓGOVÉ KAMEROVÉ SYSTÉMY

Analógové kamerové systémy fungujú na báze DVR rekordéra a ponúkajú jednoduchú prevádzku, širokú škálu funkcií, bezproblémovú údržbu a nižšie vstupné náklady. Na jednotlivé DVR rekordéry je možné podľa konkrétneho modelu pripojiť 4, 8, alebo 16 analógových kamier. Pre rozsiahlejšie systémy je možné spájať jednotlivé DVR rekordéry do jedného komplexného celku podľa potrieb zákazníka.

IP KAMERY

Jednou z najväčších výhod systému s IP kamerami je, že počet kamier nie je limitovaný tak ako je to v prípade DVR rekordérov a pri správne navrhnutej či už existujúcej alebo novo vytvorenej dátovej siete je systém jednoducho rozširovateľný.
V prípade potreby môžeme ponúknuť hybridný systém, ktorý spája výhody analógových a IP systémov a je naň možné pripojiť tak analógove ako aj IP kamery.