KAMEROVÉ SYSTÉMY

IP KAMERY

Jednou z najväčších výhod systému s IP kamerami je, že počet kamier nie je limitovaný tak ako je to v prípade DVR rekordérov a pri správne navrhnutej či už existujúcej alebo novo vytvorenej dátovej siete je systém jednoducho rozširovateľný. V prípade potreby môžeme ponúknuť hybridný systém, ktorý spája výhody analógových a IP systémov a je naň možné pripojiť tak analógove ako aj IP kamery.

Spoločnosť Dahua, ktorá dodržiava filozofiu „Inovácie pre všetkých“, ponúka široké portfólio produktov súvisiacich s bezpečnosťou. Produkty Dahua sú založené na otvorenej platforme, ktorá sa vyznačuje jednoduchou integráciou s partnermi tretích strán prostredníctvom štandardnej súpravy SDK.